Test osobnosti dle typologie DISC

10% ze 100

11. Soustředím se hlavně na dosažení svých cílů.

12. Baví mě soupeřit s ostatními a překonávat výzvy.

13. Preferuji práci v tempu, které je rychlé a energické.

14. Cítím se lépe, když můžu pracovat nezávisle, bez zásahu ostatních.

15. Mám důvěru ve svou schopnost najít řešení problémů

16. Chci mít kontrolu nad tím, co se ve mém životě děje.

17. Nevadí mi čelit konfliktům nebo být v situacích, kdy je třeba se postavit za sebe.

18. Mám vysoké standardy pro sebe i pro lidi kolem mě.

19. Mám ambice a jsem motivován k dosahování svých cílů.

20. Když se zaměřím na cíl, jdu za ním s vytrvalostí a odhodláním.