ENTP - Jak se přizpůsobit jejich myšlenkám a nápadům?

Pokud jste někdy narazili na člověka, který je charismatický a rád se baví o nápadech a teoriích, mohl by to být typ ENTP-A / ENTP-T. Tito lidé jsou přirozeně kreativní a mají sklony k novým výzvám. Mohou být velmi zvídaví a mají tendenci vše zkoumat a zkoušet. Ale jaké jsou další charakteristiky tohoto typu? Přečtěte si náš článek a dozvíte se více.

ENTP-A a ENTP-T

ENTP-osobnost

Kariera a vztahy: Lidé s osobností ENTP-A/ENTP-T jsou nadaní kreativitou a umí rychle řešit problémy.

Tyto vlastnosti mohou být prospěšné, ale také mohou být příčinou napětí a konfliktů. Obvykle jsou oba typy spontánní a někdy mohou být nevypočitatelní.

ENTP-A

Je pro ně důležité najít partnera, který je schopen je sledovat, rozumět jejich myšlenkám a respektovat jejich nezávislost.

Komunikace je klíčovým faktorem při budování zdravých vztahů.  Je třeba si uvědomit, že tyhle typy často mění své názory a přístupy k věcem, takže flexibilita je klíčová. 

ENTP podle MBTI

Často jsou to kreativní a nadaní lidé, kteří mohou přinést do vztahů hodně energie a zábavy, ale je důležité najít partnera, který se jim dokáže přizpůsobit.

Pokud jste jeden z těchto typů osobnosti, bude pro vás vhodné kreativní zaměstnání, jako je copywriting, marketing nebo design. Také můžete vynikat jako podnikatelé nebo konzultanti díky své schopnosti nalézt nové a inovativní řešení. V oblasti technologií by mohli ENTP-A / ENTP-T excelovat v oblasti vývoje softwaru nebo informačních technologií. Nicméně, získat zaměstnání, které umožňuje ENTP-A / ENTP-T využít své analytické a řešitelské schopnosti, by mohlo být obtížné. Je důležité najít si práci, která bude stimulující a bude obsahovat různorodé výzvy, které pomohou podpořit vaše schopnosti a talent.

Silné a slabé stránky ENTP

     Mezi silné stránky patří:

 1. Kreativita a schopnost přemýšlet v kontextu.
 2. Dobré komunikační schopnosti a charisma.
 3. Analytické myšlení a schopnost řešit problémy.
 4. Otevřenost novým nápadům a myšlenkám.
 5. Flexibilita a schopnost se rychle přizpůsobit.
 6. Zvědavost a zájem o nové zkušenosti.
 7. Nezávislost a touha po osobní svobodě.
 8. Schopnost pracovat pod tlakem.
 9. Vynalézavost a schopnost nalézt nové řešení.
 10. Naléhavost a energie při prosazování svých nápadů.

      Mezi slabé stránky patří:

 1. Nedostatečné plánování a organizace.
 2. Nedostatečná koncentrace na jednu úlohu a snadná rozptýlenost.
 3. Nezodpovědnost a opomenutí detailů.
 4. Náchylnost k riziku a ignorování možných následků.
 5. Nedostatek empatie a citlivosti na pocity druhých.
 6. Náchylnost k nudě a nezajímavým úkolům.
 7. Nespokojenost s rutinou a stereotypem.
 8. Neschopnost dosáhnout rozhodnutí.
 9. Nedostatek trpělivosti a odolnosti vůči stresu.
 10. Nedostatek touhy po dokončení projektů.

Je důležité si uvědomit, že tyto vlastnosti mohou být jak silné tak i slabé. Využitím svých silných stránek a řešení svých slabých stránek může být tento osobnostní typ velmi úspěšných a produktivních v řadě různých profesních rolí.

Jak získat sebevědomí

4,9
5/5
0
účastníků

Zdravé sebevědomí je pro šťastný život klíčové. Jenže jak si ho vybudovat, pokud vám chybí? Díky online kurzu sebevědomí zjistíte, jak důvěru v sebe sama najít a také jak si ji udržet.

Manipulace

4,5
4.5/5
0
účastníků

Jak se ubránit manipulaci a řečnickým trikům? Naučte SE obranu proti všem podstatným trikům a manipulacím všech zemí a dob. A nejen to. Umožní vám poznávat a předem odhalovat triky.

Úspěšná komunikace

4,9
5/5
0
účastníků

Umět správně mluvit na veřejnosti se může zdát jako hračka, ale ne každý to hravě dokáže. Lektorka Michaela Jadrná vám v kurzu “Úspěšná komunikace” poradí, jak na to. 

Trénink paměti

4,7
5/5
0
účastníků

Máte problém s vaší pamětí? Nebo chcete jen vědět, jak si pamatovat mnohonásobně víc informací bez zapomínání? Případně se naučit paměťové techniky, které využívají mistři světa.