Jak se introvert a extrovert liší: Klíčové rozdíly v osobnostních typech

Vlevo v animovaném obrázku muž na balkoně svého bytu pije kafe a je klidný a spokojený. Vpravo je noční klub s barem, osvětlením a na parketě tančí muž a žena s velkou energií a baví se tancem.

Introvert a extrovert jsou dva základní osobnostní typy, které se liší ve svém přístupu k vnějšímu světu a získávání energie. Zatímco introverti preferují více svůj vnitřní svět a čerpají energii ze samoty a soukromí, extroverti se spíše zaměřují na vnější podněty a získávají energii když jsou ve společností lidí.

Příklad: Firemní večírek.

Introvert, kterému budeme říkat Tomáš, může být z této situace poněkud nesvůj a cítit se nekomfortně jak z přílišného hluku, tak z množství lidí. Tomáš totiž jako introvert preferuje menší skupiny lidí nebo klidnější prostředí, kde se může věnovat svým myšlenkám a pocitům. Proto může mít tendenci co nejrychleji opustit večírek a strávit večer doma s knihou, hudbou nebo jinou aktivitou, která mu poskytuje pocit pohody a regenerace energie.

Introvert versus extrovert

Živý koncert s animovaným obrázkem. Na podiu je zpěvák se mikrofonem, který zpívá. V pozadí je jeho kapela a žena jako bubenice. Lidé se na společenské události nabíjejí energií.

Naopak extrovert, pojďme mu říkat Petr, by se na takový večírek mohl těšit a být nadšený možností setkat se s mnoha lidmi. Pro něj jsou sociální interakce, poznávání lidí a různe vnější podněty zdrojem energie. Petr se cítí energizován neboli se nabíjí když  je ve společnosti ostatních lidí, angažuje se v rozhovorech a těší ho živá atmosféra večírku.

Jaký je rozdíl mezi introverty a extroverty? Přehled jejich charakteristik

Kromě reakcí na různé situace se introverti a extroverti liší i v dalších aspektech chování:

1. Mezilidská komunikace: Introverti mají tendenci preferovat menší skupiny lidí a klidnější prostředí, kde se mohou věnovat hlubším konverzacím a soustředit na kvalitní interakce. Extroverti se naopak cítí nabíjení energií ve společnosti ostatních lidí a mají tendenci být více otevření a aktivní ve skupinách nebo vytvářejí vlastní skupiny.

2. Komunikace: Introverti často preferují poslech a přemýšlení nad svými odpověďmi před tím, než promluví. Mají tendenci vybírat slova pečlivě a projevovat se spíše rezervovaně. Extroverti jsou naopak více verbální a spontánní v komunikaci. Mají sklony k aktivnímu projevu svých myšlenek a často se cítí pohodlněji v rychlých a otevřených konverzacích. 

Animovaný obrázek zobrazuje ženu a muže, kteří se procházejí přírodou. Nacházejí se u řeky, kde pozorují lidi plující na člunech. Muž sedí na kmene stromu a pije čaj.

3. Zdroj energie: Introverti získávají energii především z času stráveného sami se sebou nebo v klidném prostředí. Potřebují čas na regeneraci po intenzivních sociálních situacích. Extroverti naopak získávají energii ze sociálních interakcí a vnějších podnětů. Jsou nabití energií během společenských akcí a mohou se cítit vyčerpaní, pokud jsou příliš dlouho izolováni.

4. Procesy rozhodování: Introverti mají tendenci věnovat více času přemýšlení a analýze před rozhodnutím. Potřebují si promyslet všechny možnosti a vážit různé faktory. Extroverti jsou rychlejší v rozhodování a často se spoléhají na svou intuici a okamžité dojmy.

5. Zdroje inspirace: Introverti často nacházejí inspiraci a nové nápady ve svém vnitřním světě, prostřednictvím introspekce a samoty. Extroverti se často inspirují ze svého okolí a z vnějších podnětů. Interakce s lidmi, nové zážitky a ruch kolem nich je naplňují a motivují.

Pokud se chcete dozvědět více o introvertech nebo extrovertech, můžete kliknout na následující odkazy:

Tyto odkazy vás přenesou na další informace o specifických vlastnostech a chování introvertů a extrovertů.

Co introverti opravdu nemají rádi

1. Neustálý ruch a rušení: Introverti mají rádi klidnější a tiché prostředí. Přílišný ruch může být pro ně obtěžující. Navíc, introverti často upřednostňují psané slovo před mluveným. Potřebuji totiž čas srovnat si myšlenky. Proto sdělování svých myšlenek prostřednictvím psaného textu, jim více umožňuje vyjádřit se s větší přesností a uklidňuje jejich potřebu komunikace.

2. Velké společenské akce: Obvykle nejsou nadšení z velkých společenských událostí s mnoha lidmi. Raději preferují menší a intimnější setkání.

3. Malé rozestupy v konverzacích: Introverti nejsou fanoušky rychlých a přerušovaných konverzací. Upřednostňují hlubší a klidnější rozhovory.

4. Přílišnou pozornost: Mohou se cítit nepříjemně, když jsou příliš v centru pozornosti. Raději se vyhýbají přílišnému oslňování.

Na animovaném obrázku je skupina lidí ve dvojicích, kteří společně sledují film. Muž vpravo je introvertní a raději sedí sám, aby si užíval klidný okamžik.

5. Přehnanou společenskou povinnost: Tento typ osobnosti čerpá energii ze samoty. Příliš mnoho společenských povinností je může vyčerpat.

6. Nedostatek prostoru pro samotu: Potřebují čas strávený sami se sebou, aby nabrali energii. Nedostatek tohoto prostoru může být pro ně frustrující.

7. Nepředvídatelné změny plánů: Obvykle preferují strukturu, řád a jistotu. Nepředvídatelné změny plánů mohou být pro ně stresující.

8. Přímou konfrontaci: Introverti mají často raději vyhýbavější přístup k řešení konfliktů. Přímá konfrontace může být pro ně nepříjemná.

9. Přerušování ve svých myšlenkách: Mají tendenci intenzivně přemýšlet a reflektovat. Přerušení v jejich myšlenkovém procesu může být frustrující.

10. Rychlé životní tempo: Preferují pomalejší tempo života. Rádi si užívají okamžiky, přičemž si vychutnávají detaily a prožívají je intenzivněji. Toto pomalé tempo jim umožňuje plně se ponořit do svých zájmů a prožitků.

Co extroverty unavuje?

1. Samota vs. společnost: Extroverti se cítí nejlépe ve společnosti a mají tendenci se cítit nepohodlně při dlouhém čase stráveném sami.

2. Ticho vs. hluk: Extroverti preferují živější a hlučnější prostředí, a proto nemusí mít rádi ticha a příliš tichých situací.

3. Malé skupiny vs. velké skupiny: Extroverti se často cítí energizováni a motivováni ve větších skupinách lidí, zatímco menší a intimnější skupiny jim nemusí tolik vyhovovat.

4. Rutina vs. nové zážitky: Extroverti se často cítí živěji a motivovaněji, když jsou vystaveni novým a stimulujícím zážitkům, zatímco přílišná rutina jim nemusí být příliš příjemná.

5. Samostatná práce vs. týmová práce: Extroverti mají tendenci být společensky aktivnější a preferují práci v týmu než samostatnou práci.

6. Introspekce vs. externí projev: Extroverti mají sklon méně času trávit reflektováním o svých vnitřních myšlenkách a pocitech a raději je sdílejí s ostatními lidmi.

7. Čas strávený doma vs. čas strávený venku: Extroverti mají tendenci hledat společnost a podněty z vnějšího světa, takže příliš dlouhý čas strávený doma bez aktivit jim nemusí vyhovovat.

8. Menší sociální interakce vs. více sociální interakce: Extroverti mají větší potřebu interakce s ostatními lidmi a mohou se cítit nepříjemně, pokud mají omezený kontakt s lidmi.

9. Odložení plánů vs. okamžitá akce: Extroverti mají tendenci preferovat okamžité a akční rozhodnutí, zatímco neustálé odkládání a váhání jim nemusí vyhovovat.

10. Mírný tempo vs. rychlost: Extroverti mají často vyšší energetický level a mají tendenci preferovat rychlejší tempo života, zatímco příliš pomalý a zpomalený rytmus jim nemusí být příliš příjemný.