Na obrázku jsou čtyři čtverce. Červený, modrý, zelený a žlutý. Pod čtverci je nadpis typologie osobnosti.

Pragmatický typ osobnosti

V moderním pracovišti je zachycena scéna. V popředí fotografie stojí šéf, muž v obleku, se zkříženýma rukama. V pozadí stojí jeho tým a za nimi je vidět chodba vedoucí do kanceláře.

Jste výrazně racionální člověk, který je orientován na efektivní dosahování cílů a podávání maximálního výkonu, pokud to naplňuje vaše zájmy a potřeby.

Vyhledáváte složité situace a náročné úkoly. Využíváte všechny dostupné a efektivní prostředky k dosažení cíle. Příliš se neohlížíte na obvyklé či všemi doporučované postupy.

Způsob (metoda), jak se k cíli dostanete, není pro vás tak důležitý jako to, abyste cíle dosáhl(a) rychle a co nejefektivněji (s co nejmenším vynaložením sil či nákladů, bez velkých ztrát). Řídíte se heslem „účel světí prostředky“. Většinou jste ochoten(a)
podstupovat rizika, pokud si spočítáte, že se vám to vyplatí. Konečně: risk je zisk, i když také dobře víte, že někdy ztráta.

Máte však rád(a) hru a soutěž a k té risk patří.
Jste silně zaměřen(a) na úspěch, bez úspěchu by vás vaše aktivity netěšily, spíše by vás frustrovaly, a to vy nechcete. Věříte si, většinou přesně víte, co chcete dělat a kam chcete dojít. Máte však rád(a) hru a soutěž a k té risk patří.
Jste silně zaměřen(a) na úspěch, bez úspěchu by vás vaše aktivity netěšily, spíše by vás frustrovaly, a to vy nechcete. 

Dosahujte úspěchu s racionálním přístupem: Rychlé výsledky bez velkých ztrát

Věříte si, většinou přesně víte, co chcete dělat a kam chcete dojít. Býváte k sobě přísný(a), ale nejen k sobě, ale i k ostatním.
Pomáháte druhým potud, pokud se vám to vyplatí, vrátí.

Rád(a) se oblékáte a obklopujete věcmi tak, abyste dal(a) jasně najevo kdo jste a kam míříte. Bez okolků (velmi asertivně) dáváte ostatním najevo svoji nespokojenost, pokud máte pocit, že jdou po nesprávné cestě nebo s nesprávnými lidmi. Nejste příliš stabilní a loajální. Emočně jste spíše neutrální, pokud to je třeba, dokážete své emoce udržet na uzdě. A naopak, tam, kde víte, že emocemi dosáhnete své, umíte je plně využít. Motivují vás úkoly, které jsou náročné a jsou pro vás výzvou, pomáhají vám v kariérním růstu, k bohatství, k posílení prestiže nebo k upevnění mocenské pozice.

Jako „důkaz“ profesního úspěchu používáte rád vnější atributy, např. nadstandardní automobil, drahé hodinky, odpovídající místo a úroveň bydlení, značkové oblečení apod.

Značkové oblečení a prestiž: Klíč k úspěchu ve světě podnikání

V kanceláři za stolem sedí manažer a deleguje úkoly ostatním členům týmu. Je pragmatického typu a při rozdělování úkolů zohledňuje povahu a vlastnosti jednotlivých členů týmu.

S těmito atributy se okázale nechlubíte, pouze je vlastníte či používáte a trváte na tom, aby odpovídaly vašemu stylu. Pokud máte kancelář, bývá jednoduše, ale elegantně zařízená a zpravidla není přehlcená zbytečnostmi.

Typické je, že máte „čistý stůl“, žádné zbytečné „papíry“, podklady, zprávy apod.. Vše předáváte v rámci delegování.

 Při dosahování cílů se maximálně snažíte využívat jak týmové synergie, tak specifických individuálních předpokladů členů svého týmu. Nejen že správně delegujete, ale zpravidla jste důsledný(á) při kontrole plnění úkolů, jste spravedlivý(á) v hodnocení a odměňování. Z důvodu motivace podřízených programově pracujete i s navazováním a udržováním vztahů. Pokud se věci nedaří a cítíte ohrožení sledovaných cílů, stáváte se strohým, direktivním až autokratickým nadřízeným. 

Jak si vážit svého času a získat respekt od ostatních

Vy a čas

Velmi si vážíte svého času a dáváte to druhým znát. Na jednání chodíte většinou přesně a očekáváte, že se tak budou chovat i druzí. Nemáte rád(a), když se čeká na opozdilce. Stejně tak nemáte rád(a), pokud se jednání zbytečně protahuje a nic
pořádného se stejně nevyřeší.

Znáte své priority a máte dobrý time management. Mluvíte rychle, jasně, stručně, hlasitě, pohotově odpovídáte na otázky. Dokážete se rychle zorientovat v problému, často jako první naleznete nejvhodnější řešení a rozhodnete se na základě podstatných údajů. Nemáte rád(a) pomalejší či méně výkonné lidi, kteří vás zdržují. Nerad(a) dlouho čekáte (a to i ve frontách a na červenou na křižovatce). Vše si dobře plánujete a využíváte k tomu nejnovější technologie. Ty jsou pro vás nejen výborným pomocníkem z hlediska „time managementu“, ale i symbolem společenské prestiže, na kterou velmi dbáte.

Jak preferujete účelné a funkční věci před ozdobami a zbytečnostmi?

JAKÝ JE VÁŠ VZTAH K MATERIÁLNÍM A DUCHOVNÍM „VĚCEM“

Máte rád(a) účelné a praktické věci. Předměty jen tak na parádu, různé ozdobičky a „rokoková cingrlátka“ nejsou tím, co preferujete. Chcete, aby věci fungovaly, dobře sloužily. Jste rád(a), když mají svá místa, nerad dlouho hledáte, ale zase příliš
důsledný(a) na úklid nejste a tak přeci jen občas hledáte, což vás rozčiluje, zvláště, když do hledání nemáte koho zapojit. Na pracovním stole toho zpravidla moc nemáte. Maximálně psací potřeby, notebook, telefon. Rozhodně ne papíry a různé
složky, které by se tam hromadily. Toho se rychle zbavujete.

Pokud to je jen trochu možné, předáte to k vyřízení kolegům nebo komukoliv, kdo je po ruce.

Rád(a) nakupujte věci, které jsou kvalitní, značkové, „trendy“. Takové věci oznamují druhým, že jste úspěšný muž / úspěšná žena a to přeci chcete, přiznejte si to.

Nepatříte k těm, kteří se zbrkle nadchnou pro nějakou ideu, názor, požadavek. Nejdříve věc racionálně uvážíte, zjistíte, zda a jak by vám mohla být užitečná a teprve potom se k ní přikloníte nebo se od ní odvrátíte. Ke změnám se stavíte zpravidla vstřícně, zvláště poté, když zjistíte, že vám mohou být prospěšné nebo že vás nijak a v ničem neohrožují. Nevadí vám, že daná změna od vás bude vyžadovat učení nebo nové chování, jiný způsob činnosti. Řídíte se heslem „změna je život“.

Klíčové charakteristiky: Jak správně prezentovat plusy a mínusy

JAK KOMUNIKUJETE?

Vaše vyjadřování je přímé, jednoznačné, bez zbytečných kliček. Mluvíte jasně, věcně a stručně. Zpravidla se chcete rychle dohodnout, získat souhlas druhé strany. Jste dobrý vyjednavač a dokonce vás těší, když vyjednávající protivník je také dobrý
vyjednavač. V tom případě vás vítězství ve slovním „utkání“ těší dvojnásob. Je vám vcelku jedno, zda komunikujete psanou (např. e-mailovou) nebo osobní ústní formou.

Na rozdíl od analytických typů lidí, kteří dávají přednost psanému projevu, vám je to docela jedno, můžete to stejně dobře napsat jako říci. O formě komunikace se rozhodujete na základě toho, co je pro vás jednodušší nebo co bude pro adresáta účinnější. Poněkud horší to je se schopností naslouchat druhým. Někdy si ani nevšimnete, že někdo další chtěl něco říci.

Na rozdíl od analytických typů lidí, kteří dávají přednost psanému projevu, vám je to docela jedno, můžete to stejně dobře napsat jako říci. O formě komunikace se rozhodujete na základě toho, co je pro vás jednodušší nebo co bude pro adresáta účinnější.

Poněkud horší to je se schopností naslouchat druhým. Někdy si ani nevšimnete, že někdo další chtěl něco říci. Pokud komunikační partner vám hned v úvodu neřekne, proč jej máte poslouchat nebo proč je to pro vás důležité, brzo ztrácíte pozornost, zvláště když vede dlouhý monolog a nedává vám příležitost reagovat. Pragmatik totiž nemá čas a trpělivost na „řeči o počasí“. Očekává a respektuje komunikačního partnera, který vystupuje sebejistě (pragmatici mají rádi silné osobnosti), ale současně nejsou příliš dominantní, dávají prostor druhým. 

Pragmatici potřebují prostor, a to nikoliv jen na své vyjádření v rámci komunikace.

Pokud vám někdo něco navrhuje nebo nabízí, jste rádi, pokud řečník předestře více alternativ a vy si z nich můžete vybrat. Požadujte jen, aby uvedl základní charakteristiky, plusy a minusy jednotlivých variant. Vy si sám(a) uděláte závěr a sami se rozhodnete.

Víte, že efektivní komunikace s druhými musí mít jasný obsah, ale i dobrou formu. Zvláště vystoupení před skupinou (porady, prezentace apod.) se snažíte připravit nejen cíleně a logicky strukturovaně, ale i výrazně, podané s využitím všech
důležitých prvků „řeči těla“ a pokud to je možné i s využitím audiovizuální techniky.
Díváte se pozorně na posluchače a díky tomu můžete pohotově reagovat na jejich verbální, ale i neverbální signály.

Proč spolupracovat a delegovat úkoly ostatním?

JAK KOOPERUJETE, CO OČEKÁVÁTE OD DRUHÝCH?

Nerad děláte věci, o kterých si myslíte, že je mohou zvládnout druzí a možná, že i lépe nebo rychleji než vy. Práci, kterou neumíte, ale spíše nechcete sám dělat, bez problémů přenášíte na druhé. Snažíte se lidi ve svém okolí co nejvíce zapojit do realizace vašich plánů, cílů, úkolů. Pokud to lze, ponecháváte si jen řídící, organizační a kontrolní roli.

Na práci lidí kolem sebe jste náročný, a to bez ohledu na to, zda se jedná o podřízené, nadřízené nebo členy rodiny. Pokud vám o danou věc jde, dokážete lidi (kolegy, členy rodiny apod.) silně motivovat k výkonu. Od druhých očekáváte, že budou respektovat vaše přání a plnit zadané úkoly. Moc vás nezajímají důvody, proč to někteří nezvládají. Takové lidi považujete za „slabé“ či dokonce „neschopné“ a snažíte se jim vyhnout. Prostě vás zdržují a překážejí vám. Snad jen v rodině jste tolerantnější. 

S kým nejlépe spolupracujete? Zjistěte, jaké typy osobností vás přitahují.

S KÝM SE (NE)SHODNETE?

Vaším „šálkem čaje“ rozhodně nejsou výrazně sociabilní lidé. Jejich ohledy na druhé, nerozhodnost, obavy z narušení dobrých vztahů a příjemné atmosféry, vás rozčilují, a to zvláště v situaci, kdy vyžadujete od druhých přímý a rychlý „tah na branku“ a
„vstřelení vítězného gólu“. Máte pocit, že sociabilům o nic nejde a o nic se pořádně nesnaží. To, že vás respektují a někdy dokonce obdivují, nestačí. Snesete je ve svém „fan clubu“, ale ne jako partnery, když „dobýváte svět“.

Umíte využít analytiky, rozumíte jejich racionálnímu, věcnému přístupu, ale moc nechápete, proč se ve všem tak „babrají“ a proč jim věci tak dlouho trvají.

Pokud potřebujete sebrat, analyzovat a podrobně interpretovat informace, jsou analytici pro vás výhodní a rádi jejich předpoklady využijete. Udělají za vás detailní práci, na kterou nemáte dost trpělivosti. Za to jim pomůžete v situaci, kdy se nedokáží rozhodnout. Danou věc rychle přehlédnete, posoudíte a řeknete jim, která z alternativ, je ta nejlepší, nejvýhodnější a proč.

Extroverti jsou Vám docela sympatičtí, zvláště v situacích, kdy potřebujete nějaký nový neotřelý nápad, či inovativní řešení. Vadí vám jejich nesystematičnost a „neřiditelnost“, ale dokážete si s nimi poradit. 

Mají smysl pro riziko jako vy, jen na váš vkus málo přemýšlejí, zda riziko není příliš velké a zda odpovídá možným ziskům.

JAK SE ROZHODUJETE

Patříte k lidem, kteří si umějí udělat vlastní názor a rychle se rozhodnout. K rozhodnutí nepotřebujete mnoho informací, stačí vám jen ty důležité. Umíte se na věc podívat z nadhledu, posoudit poměr mezi „výnosy“ a „náklady“, určit pravděpodobnost a rozsah úspěchu i rizik. Když se rozhodnete, stojíte si pevně za svým, nelavírujete, pokud nezískáte důkazy o svém mylném předpokladu nebo špatném rozhodnutí. V případě pochybení však dokážete rychle změnit názor a vyvodit z toho konkrétní závěry pro sebe i pro druhé. Krizové i konfliktní situace zvládáte s rozumem, bez velkých emocí, konstruktivně i když pro některé lidi nekompromisně a tvrdě.

Pragmatik jako dobrý manažer: Umění delegovat a motivovat

JAK VYUŽÍT PŘEDPOKLADY, VYHNOUT SE PROBLÉMŮM?

V kanceláři za stolem sedí manažer a deleguje úkoly ostatním členům týmu. Je pragmatického typu a při rozdělování úkolů zohledňuje povahu a vlastnosti jednotlivých členů týmu.

Pragmatický osobnostní typ vytváří předpoklady pro využívání potenciálu a vedení druhých lidí a pro společné dosahování cílů. To neznamená, že pragmatici nemají neúspěšné „projekty“. Většinou však nezdar brzy poznají a rychle se posunou k jinému, úspěšnějšímu projektu. Dívají se hodně dopředu, a proto jsou mezi nimi i vizionáři.

Pragmatik bývá dobrým vedoucím, manažerem, dokáže vytvářet vize a mise, umí funkčně rozdělit úkoly, delegovat, motivovat, ale i mentorovat či koučovat.

Nebojí se přenášet nejen odpovědnosti, ale i pravomoci na druhé. Pokud ještě nepracujete ve vedoucí pozici, rozhodně se toho nemusíte obávat. Využijte příležitost k uplatnění svých osobnostních předpokladů.

Máte patrně také schopnost si vybrat správné lidi na nižší pozice. Při výběru lidí se nenecháváte příliš ovlivnit emocemi, sympatiemi, vztahy z minulosti, citovým vydíráním apod. Hlavním kritériem je pro vás výkon, schopnost daného člověka efektivně pracovat pro naplnění vašich cílů. Pro mnohé lidi (zvláště sociabilně analytické typy) jste příliš zaměřen na cíl a výkon a
málo vnímáte potřeby druhých, nejste dost empatický a citlivý. Máte tendenci podceňovat nebezpečí, obavy a nejistotu druhých lidí, máte občas nereálné požadavky na lidi ve svém okolí. Pro vyloženě sociabilní typ jste „krutý asociál“.

Muž stojící čelem se dívá směrem k nám. V pozadí je jeho tým, který ho pozoruje. Na první pohled je zřejmé, že jde o úspěšného manažera.

Někteří lidé se vás proto mohou bát, vaše razance, přímočarost a možná někdy i bezohlednost je důvodem, proč s tak „skvělým šéfem“ nechtějí spolupracovat. Zkuste posílit svou empatii, zamýšlejte se nad situací lidí kolem vás, snažte se více chápat
jejich starosti, obavy, nejistoty. Nedávejte najevo svou lidskost a vztah k druhým jen charitativními gesty. Více vnímejte, co vám lidé říkají, vciťte se do jejich problémů a situací a pokud to lze, vyjádřete své pochopení, účast, snažte se jim více pomáhat.

Je jasné, že byste byl nejraději, kdyby všichni byli stejně pragmatičtí jako vy. To však není reálné. Musíte se naučit pracovat nejen s extroverty a analytiky, se kterými vás alespoň něco (racionalita, rezervovanost / smysl pro nové, tvořivost) spojuje, ale i se sociabily, k nimž máte nejdále. I oni mohou významně přispět k naplnění vašich cílů a záměrů.

Socioprofesní, genderové a generační rozdíly: Jak se projevují v pracovním prostředí?

SOCIOPROFESNÍ, GENDEROVÉ A GENERAČNÍ ROZDÍLY

Pragmatici se cítí dobře v profesích, ve kterých lze něčeho významného dosáhnout, udělat a být podle toho oceněn. Ze socioprofesního hlediska je pro pragmatiky příznačné, že samostatně podnikají nebo zastávají vedoucí pozice (převážně
v nestátních) firmách a organizacích. Ne vždy mají ambice řídit druhé, nicméně chtějí být mezi prvními nebo se ujímají rolí neformálních vůdců.

Muž ve středně velké moderní hale se dívá směrem do oblak. Představuje si budoucnost firmy a přesně ví, jakým směrem se má ubírat. Má ruce v kapsách a na sobě má sako. Jeho pohled je vyzařující vizionářství.

Snaží se plně využít své profesní předpoklady a mají zájem tyto předpoklady rozvíjet. I v případě, kdy pragmatik není majitelem firmy či šéfem, je tím, kdo chce udávat „tón“ či „krok“.

Pragmatik, který dělá práci, která není příliš vidět, je stereotypní, kde se věci neustále dokola opakují a ještě k tomu není zřejmé, že její výsledky jsou významné a užitečné, je frustrován a je nespokojený.

Pokud by tohle byl váš případ, zvažte, zda není lepší poslechnout hlas svých ambicí a využít své schopnosti rychle dosahovat viditelné cíle někde jinde. Existuje hodně výrazně pragmatických žen, nicméně jejich podíl mezi ženami je o dost nižší, než podíl pragmatiků mezi muži. 

Příčina má dlouhé historické a předhistorické kořeny, kdy se od žen v takové míře cílevědomost, rozhodnost a důraznost nežádala. Jejich prestiž nebyla odvozována od „výhry v bojích“, od prosazení individuálních záměrů a úspěšného dosažení „velkých“ cílů. Jejich role byla více „reprodukční“ a „podporující“ než „revoluční“ a „inovátorská“. 

Existuje hodně výrazně pragmatických žen, nicméně jejich podíl mezi ženami je o dost nižší, než podíl pragmatiků mezi muži. To s v posledních stoletích mění, ale síla geneticky i výchovou přenášené pozice a role ženy se nepřímo promítá i do osobnostního typu.

Pragmatika poznáte již v dětství. Staví se do čela dětských skupinek, organizuje hry, v pubertě patří k odvážným vůči spolužačkám a později v adolescenci patří k vůdcům part a organizuje odvážné aktivity. Ve středním věku se jeho / její pragmatismus ještě prohlubuje vzhledem k přebírání vedoucích a podnikatelských pozic. Pragmatici ve starším věku „zvolní“ v tahu na branku, komunikačně jsou taktičtější i taktnější a rozhodují se uvážlivěji.

Silné a slabé stránky vaší osobnosti: Jak využít svou vytrvalost a důslednosti k dosažení cílů?

SHRNUTÍ: SILNÉ A SLABŠÍ STRÁNKY VAŠÍ OSOBNOSTI

O co se lze opřít a co využívat?

 • vytrvalý a důsledný při dosahování cílů
 • nalézá řád v chaosu; nastavuje pravidla pro další činnosti
 • uvažuje koncepčně, vidí věci z ptačí perspektivy
 • striktně rozlišuje důležité a nedůležité
 • dokáže se rychle zorientovat a rozhodnout
 • má dobře nastavené priority
 • identifikuje užitek svého počínání
 • jedná racionálně a podle principu efektivity
 • zvládá krizové řízení a umí překonávat konfliktní situace
 • jde za svými cíli přímočaře a razantně

Nad čím se zamyslet z hlediska osobního rozvoje?

 • disponuje slabou schopností empatie
 • dostatečně nevnímá nálady a prožitky druhých
 • obává se ukázat své skutečné emoce
 • snadno podléhá dojmu, že ostatní lidé myslí a jednají jako on/ona
 • nebývá příliš ochotný řešit problémy druhých, na požádání reaguje
  rezervovaně
 • jde za svými cíli někdy až bezohledně, bez ohledu na zájmy a potřeby druhých