Objevte svou pravou povahu: Typy osobnosti dle MBTI v kostce

Co znamenají písmena v MBTI?

MBTI, neboli Myers-Briggs Type Indicator, je psychologický nástroj pro zjišťování typů osobnosti.

Tento nástroj je založen na teorii, že lidé mají určitý typ preference v oblastech jako je vnímání, uvažování, rozhodování a životní styl. MBTI může pomoci lépe lidem pochopit své silné stránky a slabiny a také porozumět rozdílnostem mezi lidmi v těchto oblastech.

Typologie osobnosti MBTI

Typologie MBTI se zaměřuje na čtyři kritické dimenze, které určují, jak se jedinec chová a procesuje informace:

Jaký má preference pro získávání energie (Extravert versus Introvert), jaký styl vnímání používá (Sensing versus Intuition), jaké jsou jeho preference při rozhodování (Thinking versus Feeling) a jaký má styl řízení svého života (Judging versus Perceiving)

Co-znamenají-písmena-v-MBTI?
Typologie-MBTI

Přínosy této typologie jsou velké. Prostřednictvím MBTI mohou lidé získat hlubší vhled do svých vlastních silných stránek, omezení a kariérních preferencí.

Toto pochopení jim může vylepšit svou produktivitu na pracovišti, rozvíjet svůj potenciál a komunikovat lépe s ostatními v pracovním i osobním životě, obchodě a podnikání. 

MBTI se používá také jako způsob, jak pomoci lidem najít vhodnou kariéru a při osobním rozvoji.

Protože MBTI pomáhá lidem pochopit sebe i ostatní, měl by být součástí vzdělávacích programů v mnoha odvětvích, jako jsou lidské zdroje, byznys, podnikání, vzdělávání, psychologie, psychiatrie a koučování. Navíc může být přínosné pro každého člověka, který chce lépe porozumět sobě a svému okolí.

16 typů osobnosti

Sebepoznání nás může překvapit

Pokud se chcete naučit MBTI, je třeba si uvědomit, že to není jen o tom, jakým způsobem se chováte.
Je to celkové pochopení vaší osobnosti a to, jak se ovlivňujete a ovlivňujete ostatní. Existují mnoho technik, jak zlepšit své komunikační dovednosti a ovlivňovat ostatní, a to včetně techniky od odvětví NLP (neuro-lingvistické programování), které zdůrazňují sílu slov a komunikace. Vzdělávání se v MBTI a technice ovlivňování může být velkým přínosem pro vaše osobní a pracovní cíle. Můžete se naučit, jak se lépe porozumět sobě a ostatním, zlepšit své vztahy na pracovišti, najít si vhodnou kariéru a rozvíjet svůj potenciál. Proto byste neměli váhat a měli byste se o této fascinující oblasti více dozvědět.

Lidské chování není nahodilé ale má své pravidelnosti, které je možné vypozorovat, předvídat, popsat a klasifikovat.