Asertivita a úspěch: Jak jedno druhému napomáhají

Asertivita je důležitá v oblasti mezilidské komunikace a osobního rozvoje. Znamená schopnost vyjadřovat své myšlenky, potřeby a hranice s respektem k sobě i k druhým lidem.

Tento termín je spojen s komunikačním stylem, který umožňuje prosazování vlastních názorů a přání bez porušování práv ostatních.

Co znamená slovo asertivita a jaká má význam?

Asertivita je střední cestou mezi agresivitou a pasivitou. Zatímco agresivita představuje překračování hranic druhých a nedostatek respektu, pasivita znamená potlačování svých potřeb a neschopnost vyjádřit své pocity. Asertivita se snaží najít rovnováhu mezi těmito extrémy.

Na animowaném obrazie w biurze stoi czterech ludzi. Trzy kobiety i jeden mężczyzna są przy biurku komputerowym. Kobieta w kostiumie wyraża swoje stanowisko i zdanie w asertywny sposób w kierunku mężczyzny. Pozostałe dwie kobiety stoją i słuchają.

Klíčovými prvky asertivity jsou jasná komunikace, aktivní naslouchání, respekt k sobě i druhým, vyjádření vlastních potřeb a pocitů, a schopnost řešit konflikty konstruktivně. Asertivní jedinci se naučili stanovovat si zdravé hranice, říkat “ano” a “ne” ve vhodných situacích a respektovat potřeby ostatních.

Asertivita je schopnost vyjadřovat své myšlenky, potřeby a hranice s respektem k sobě i k druhým.

10 praktických tipů pro úspěšné asertivní jednání

Večer v kanceláři jsou čtyři lidé. Tři muži a jedna žena. Mladý muž stojí a výrazně prezentuje svůj názor před tabulí, snaží se změnit názor nadřízeného, který sedí nejblíže k němu a pozorně naslouchá. Nadřízený má ruku na bradě a přemýšlí. U stolu vzadu sedí další muž, který se usmívá, protože se mu prezentace líbí. Žena sedí a pozorně poslouchá.

1. Být sebevědomý: Věřte si a buďte přesvědčeni o správnosti svých názorů a potřeb. Silné sebevědomí vám pomůže se lépe vyjádřit a prosadit své záměry asertivně.

Příklad: Jste na pracovní schůzce a vedení navrhuje změny ve vašem oddělení, se kterými nesouhlasíte. Být sebevědomý znamená vyjádřit svůj názor srozumitelně a s respektem k ostatním. Poskytněte jim argumenty, proč s návrhem nesouhlasíte.

Tím ukazujete, že váš hlas má hodnotu a že jste ochotni se postavit za své přesvědčení. Významným prvkem asertivity je, že se nebojíte vyjádřit svůj názor a bránit své zájmy. Přínosy tohoto přístupu zahrnují posílení vaší pozice a možnost ovlivňovat rozhodnutí ve prospěch sebe i vašeho týmu.

2. Učte se aktivnímu naslouchání: V rámci rodinného setkání se příbuzný s vámi snaží sdílet své starosti. Učení se aktivnímu naslouchání vás podnítí k soustředěnému poslechu a projevení empatie, abyste dokázali nabídnout podporu a porozumění. Je to správné, protože aktivní naslouchání ukazuje, že jste ochotni věnovat svůj čas a energii druhým lidem. Tímto způsobem budujete důvěru a posilujete své vztahy.

3. Jasně vyjadřujte své potřeby: Sedíte s rodinou u večeře a diskutujete o plánech na dovolenou. Chcete jasně vyjádřit své potřeby ohledně relaxace a odpočinku.

V animovaném obrázku je výrobní hala s posuvným pásem, po kterém se pohybují balíky. Za pásem stojí dvě ženy, z nichž jedna pracuje a druhá ji kontroluje. Před pásem stojí muž v červeném saku, který je jejich ředitelem. Má vážný výraz a hovoří s ženou, požaduje od ní lepší výsledky. Žena je překvapená a snaží se asertivně reagovat.

Asertivní přístup: S úsměvem na tváři se obracíte na svou rodinu a říkáte:

“Chtěl bych se s vámi o dovolené bavit. Mám pocit, že potřebuji trochu odpočinku a klidu. Bylo by pro mě skvělé strávit čas na místě, kde si opravdu odpočinu a budu mít prostor pro regeneraci. Co si myslíte o tom, abychom na dovolené měli vyhrazený čas jen pro relaxaci a načerpání nových sil?”

Tímto jasným a asertivním způsobem vyjadřujete svou potřebu a současně nabízíte návrh, který respektuje potřeby a pocity ostatních členů rodiny. Kombinujete slova, gesta a celkový ton hlasu, abyste dali najevo, že je pro vás důležité starat se o své fyzické a emoční zdraví. Tímto způsobem se ztotožňujete s asertivním jednáním, které umožňuje vyjádřit své potřeby a hledat vyvážené řešení ve prospěch všech zúčastněných.

4. Využívejte “já” sdělení: Jste na schůzce se zaměstnavatelem a ten vám předkládá požadavek na zvýšení pracovního nasazení. Využití “” sdělení znamená vyjádřit své pocity, potřeby a očekávání, aniž byste obviňovali nebo kritizovali druhou stranu. Tím se snažíte vytvořit prostor pro konstruktivní dialog a hledání společných řešení. Význam asertivity spočívá v tom, že jasně vyjadřujete své stanovisko a zároveň respektujete a oceňujete názory a perspektivy druhé.

V animovaném obrázku je výrobní hala s posuvným pásem, po kterém se pohybují balíky. Za pásem stojí dvě ženy, z nichž jedna pracuje a druhá ji kontroluje. Před pásem stojí muž v červeném saku, který je jejich ředitelem. Má vážný výraz a hovoří s ženou, požaduje od ní lepší výsledky. Žena je překvapená a snaží se asertivně reagovat.

Příklad: Jana pracuje jako projektový manažer a je na schůzce se svým zaměstnavatelem, který jí předkládá požadavek na zvýšení jejího pracovního nasazení.

Zaměstnavatel: “Jano, mám pro tebe důležitý požadavek. Potřebujeme, abys se více zapojila do projektů a zvýšila své pracovní nasazení.”

 

Jana: “Děkuji, že jste mi sdělil váš požadavek. Ráda bych vám vyjádřila své pocity a potřeby. Momentálně se cítím vyčerpaná z vysokého pracovního tempa, které jsem měla poslední dobou. Cítím, že je důležité najít rovnováhu mezi pracovním nasazením a zachováním svého fyzického a duševního zdraví.”

Zaměstnavatel: “Chápu, že jsi unavená, ale momentálně potřebujeme větší nasazení, abychom dokončili projekty včas. Je to klíčové pro úspěch naší společnosti.”

Jana: “Rozumím, že je důležité splnit cíle společnosti. Současně bych chtěla navrhnout, abychom společně prošli mé současné pracovní povinnosti a vyhodnotili, zda existují oblasti, kde bychom mohli efektivněji rozdělit úkoly nebo najít alternativní řešení. Možná bychom mohli najít způsoby, jak mi pomoci s aktuálním pracovním zatížením a zároveň dosáhnout cílů společnosti.”

Výrobní hala s posuvným pásem, po kterém se pohybují balíky. Za pásem stojí dvě ženy, z nichž jedna pracuje a druhá komunikuje s mužem v červeném saku. Oba se zdají spokojení, protože dosáhli dohody. Muž ukazuje ženě rukou "like" jako ocenění za její asertivní přístup a komunikaci." Tento alternativní text popisuje hlavní prvky obrázku, včetně výrobní haly, posuvného pásu, žen pracujících a komunikujících s mužem v červeném saku a gesta "like". Popisuje také jejich pozitivní a spokojený vztah.

Zaměstnavatel: “To zní jako rozumný návrh. Domluvíme si společnou schůzku na příští týden, abychom projednali tvé současné povinnosti a hledali způsoby, jak ti pomoci efektivněji pracovat.”

Jana: “Děkuji, že jste otevřeni této diskuzi. Věřím, že společně najdeme řešení, které  povede k dosažení našich cílů.”

Tento příklad ukazuje, jak Jana využívá “já” sdělení, aby vyjádřila své pocity, potřeby a očekávání bez obviňování nebo kritizování zaměstnavatele. Tím vytváří prostor pro konstruktivní dialog a hledání společných řešení.

Význam asertivity spočívá v tom, že Jana jasně vyjadřuje své stanovisko a zároveň respektuje a oceňuje názory a perspektivy zaměstnavatele. Tím se snaží dosáhnout vyváženého přístupu, který bude brát v úvahu potřeby obou stran.

Asertivní jednání