Co je to NLP ?

NLP ovlivňování (Neuro-Linguistic Programming) je technika, která se zaměřuje na zkoumání, jak lidé vnímají svět kolem sebe a jakým způsobem komunikují.

Tato technika umožňuje využít jazyk a komunikační styly k tomu, abychom dokázali lépe ovlivňovat druhé lidi a dosahovat většího úspěchu ve vztazích a kariéře.

NLP

NLP ovlivňování vzniklo v 70. letech 20. století, kdy se tři lidé – Richard Bandler, John Grinder a Frank Pucelik – rozhodli zkoumat, jak úspěšní lidé dosahují svých cílů. Po studiu řady úspěšných lidí, jako byli například Milton Erickson, Virginia Satir nebo Fritz Perls, vytvořili NLP techniku, která dnes pomáhá mnoha lidem po celém světě.

NLP ovlivňování nám může pomoci v mnoha oblastech života, například v komunikaci, při zlepšování mezilidských vztahů, v osobním rozvoji a v podnikání.

Pokud se naučíme využívat správné komunikační styly a techniky, dokážeme lépe porozumět druhým lidem, lépe s nimi komunikovat a lépe ovlivňovat jejich rozhodnutí.

NLP techniky

Víte, co jsou NLP techniky? Jsou to určité techniky, které nám mohou pomoci v mnoha oblastech našeho života, ať už v zaměstnání, marketingu, prodeji, nebo samozřejmě i jako osobní zlepšení. První technikou je tzv. “zrcadlení”. To znamená, že se přizpůsobíte gestům, řeči těla a stylu mluvy druhé osoby. Tím se u ní vzbudí pocit, že jí opravdu rozumíte a budete mít větší šanci ji přesvědčit ke spolupráci.

Druhou technikou je “metafora”. Pomocí pomocného příběhu dokážete vysvětlit složité koncepty tak, aby je klient snadno pochopil. To může být mimo jiné velmi efektivní při vzdělávacích trénincích. Třetí technikou je “pozitivní stránka”. Tato technika se zaměřuje na to, co klient chce dosáhnout, a ne na to, co nechce dosáhnout. To znamená, že se zaměříte na pozitivní věci, které zákazník chce, aby se staly, a tím se mu budete víc líbit.

Neuro-lingvistické programování

Čtvrtou technikou je “neuro-lingvistické programování”. Tento termín může znít složitě, ale ve skutečnosti se jedná o zjednodušenou techniku, která se zaměřuje na pozitivní věci, které chcete v životě dosáhnout. S touto technikou můžete změnit negativní myšlenky na pozitivní a dosáhnout tak úspěchu v různých oblastech vašeho života – nejen v práci, ale třeba i v osobním životě.

Takže NLP techniky nám mohou skutečně pomoci v mnoha oblastech v našem životě. Pokud je budete správně používat, budete mít větší šanci na úspěch a šťastnější život. Buďte tedy otevření pro tyto techniky a uvidíte, jak moc vám mohou pomoci.