Lekce 1

Typologie DISC

Typologie DISC je psychologický nástroj pro hodnocení osobnosti, který se snaží popsat chování jednotlivců.

Model lidského chování.

Studium lidského chování představuje fascinující spojení mezi vědou a uměním.

Je známým faktem, že lidí mají předvídatelné vzorce chování, což nám otevírá cestu k hlubšímu porozumění lidské psychologii a předvídatelnosti chování každého z nás.

Je to jako malování obrazu, kde každý tah štětce představuje jedinečný projev lidské individuality, charakteru a povahy.

Pokud přirovnáme lidi ke zvířecímu světu, pomůže nám to lépe porozumět lidskému povahám.

Každé zvíře má svůj vlastní temperament a specifický způsob chování. Stejně tak i lidé nesou různé povahové rysy od narození. Můžeme mít v sobě prvky divokého lva nebo něžné čivavy. Nicméně, na rozdíl od zvířat jsme schopni používat své myšlení a přizpůsobit situaci a volbě vhodného chování.

Na začátku našeho společného studia typologie DISC se zaměříme na pozorování a identifikaci rozdílů v lidském chování. Cílem není soudit, co je správné nebo špatné. Našim cílem je praktické rozpoznávání povahových typů lidí a nás samotných.

Pojďme společně objevovat tajemství modelu lidského jednání.

Co je to Typologie DISC

  • DiSC je nástroj, který nám pomáhá rozumět, jak funguje naše osobnost. Název DiSC je složen ze čtyř základních charakteristik: Dominance (Ovládání), Influence (Vliv), Steadiness (Stálost) a Conscientiousness (Svědomitost).
  • Charakteristika DiSC:

  • Každá z těchto čtyř charakteristik znamená něco jiného a vypovídá o naší osobnosti. Například, pokud máte vysoké skóre neboli jste moc dominantní typ, může se to projevovat tím způsobem, jste rozhodní a rád/a řídíte věci.

Obrázek: Kruh rozdělený na čtyři čtvrtiny. Čtvrtina vlevo nahoře (červená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "D" označující Dominance. Meta popisek: "Dominance - Ovládání." Čtvrtina vpravo nahoře (zelená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "I" označující Influence. Meta popisek: "Vliv - Vliv." Čtvrtina vpravo dole (žlutá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "S" označující Steadiness. Meta popisek: "Stálost - Stálost." Čtvrtina vlevo dole (modrá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "C" označující Conscientiousness. Meta popisek: "Svědomitost - Svědomitost." Nad kruhem: Meta popisek: "Otevřený model chování." Pod kruhem: Meta popisek: "Uzavřený model chování." Levá strana kruhu: Meta popisek: "Úkoly." Pravá strana kruhu: Meta popisek: "Lidé."
V animovaném obrázku je oranžové pozadí. Muž stojí na levé straně s překříženýma rukama a dívá se do kamery. Má červenou bundu a hnědé kalhoty. Jeho výraz tváře je neutrální. Vedle něj stojí žena, která se také dívá do kamery a má překřížené ruce. Má dlouhé vlasy stažené do culíku
 • Vůdčí
 • Bezstarostný
 • Živý 
 • Pohodový
 • Otevřený 
 • Citlivý
 • Společensky
 • Hovorný
 • Urážlivý
 • Neklidný
 • Agresívní
 • Vzrušivý
 • Impulzívní
 • Tvárný
 • Optimistický
 • Aktívní
 • Pasívní
 • Pečlivý
 • Přemýšlivý
 • Mírumilovný
 • Spolehlivý
 • Klidný
 • Ovládající se
 • Vyrovnané nálady
 • Tichý 
 • Nespolečenský
 • Rezervovaný
 • Pesimistický
 • Úzkostlivý
 • Střízlivý
 • Rigidní
 • Náladový
Na obrázku jsou čtyři čtverce. Červený, modrý, zelený a žlutý. Pod čtverci je nadpis typologie osobnosti.