Jak manipulovat s lidmi

Rozhodli jste se prozkoumat možnosti, jak ovlivňovat lidi? Je důležité si uvědomit, že manipulace je nevhodný způsob jak dosahovat svých cílů. Naše dnešní téma je zaměřeno na pozitivní manipulaci – účinné způsoby, jak ovlivnit lidi k pozitivnímu výsledku.

Sila slova

Na začátku bych chtěl navrhnout jedno cvičení, které vám pomůže, jakým způsobem ovlivňují vaše myšlení. Za chvíli si přečtete několik slov a obratů rozdělených do tří skupin.

Chtěl bych, abyste je přečetli pomalu, po jednom, a po každém si slovo v duchu zopakovali. Pak pozorně sledujte reakce vašeho myšlení. 

Tady jsou slova: • úspěch, vítězství, štěstí, naděje, možnosti; • láska, rodina, přátelství, důvěra, úcta; • strach, bolest, ztráta, zoufalství, nemožnost.

Zastavte! Jakým způsobem zareagovalo vaše myšlení? Pokud jste cvičení provedli s maximálním soustředěním, pravděpodobně jste u první skupiny slov viděli obrazy úspěchu, vítězství, štěstí, naděje a možností. U druhé skupiny pravděpodobně slyšíte ve své hlavě slova láska, rodina, přátelství, důvěra a úcta. A u třetí skupiny slov jste pravděpodobně pocítili strach, bolest, ztráta, zoufalství a nemožnost. Toto cvičení ukazuje, že slova mají nejen informační hodnotu, ale také ovlivňují naše myšlení a pocity. 

Jak na nás působí slova?

Použijeme tři slova, která jistě používáte denně. Tato slova mají velkou moc ovlivňovat vaše myšlení, a stejně tak mohou ovlivňovat myšlení lidí, s nimiž hovoříte. Než se seznámíte s těmito slovy, rád bych vám položil otázku. Zaznamenali jste, že jste zvědaví, o jakých slovech se jedná? Prosím, nechte svou zvědavost chvíli stranou a nezaměřujte se na tuto otázku. Nedovolte si ani v okamžiku, aby se vám v mysli vynořila otázka: jaký je to vliv těchto tří slov? I když se mohou tyto rady zdát poněkud podivné, prosím, pokuste se se nezamýšlet nad tím, co by to mohlo být. Cílem je zlepšit vaši komunikaci s ostatními lidmi.

První z těchto magických výrazů je slovo “Ne”. Vyslovujeme ho neustále, ale jen málokdo si uvědomuje, jak velkou moc toto slovo skrývá.

Chci vám ukázat, jak tuto moc můžete objevit i vy.

Zkuste si zopakovat následující příkazy, pozorně je poslouchejte a sledujte, jak vaše mysl na ně reaguje:

  • Nepřemýšlejte o modrou barvu.
  • Nepřemýšlejte o své matce.
  • Nepřemýšlejte o hlasu vašeho otce.
  • Nedovolte si vzpomenout na několik úvodních taktů písně “Hodně štěstí, zdraví”.

Ačkoli jsem vás požadoval, abyste na tyto věci nemysleli, pravděpodobně jste na ně přesto mysleli. Co se stalo ve vaší mysli? Proč naše myšlenky takto reagují na příkazy? Pokud jste provedli toto cvičení podle mých instrukcí, pravděpodobně jste představili modrou barvu, obraz vaší matky, slyšeli jste hlas svého otce a vzpomněli si na několik takových písní. Proč tomu tak je? To je otázka, na kterou si můžete odpovědět při opakování tohoto cvičení.