Dominantní člověk

V animovaném obrázku je oranžové pozadí. Muž stojí na levé straně s překříženýma rukama a dívá se do kamery. Má červenou bundu a hnědé kalhoty. Jeho výraz tváře je neutrální. Vedle něj stojí žena, která se také dívá do kamery a má překřížené ruce. Má dlouhé vlasy stažené do culíku

Červená barva v typologii DISC je spojena s dominantními osobnostmi, energickou a rozhodnou. Mezi silné vlastnosti patří vůdcovství, cílevědomost, odvaha, nebo přímý projev názoru. 

Mezi slabé vlastnosti pak patří impulzivita, netrpělivost, nedostatek taktu, nebo přehnaná soutěživost.

Lidé s povahovým typem D touží po vítězství a mají  potřebu kontroly. Na druhé straně, dokáže být velmi charismatická a inspirativní pro ostatní. 

Lidé s povahovým typem D mají několik charakteristických rysů, které se odlišují od ostatních. Jsou obvykle velmi cílevědomí a rozhodní. Ne vždy však dávají najevo své záměry a často své plány drží v tajnosti. Tento aspekt jejich osobnosti jim umožňuje pohybovat se v zákulisí a vyjednávat v klidu.

Když se člověk s povahovým typem D účastní důležitého setkání nebo porady, většinou vše předem projedná s jednotlivci v pozadí. Předem provádí konzultace s jednotlivými účastníky, aby získal představu o tom, jak kdo bude hlasovat nebo se jak se kdo staví k dané záležitosti. Tímto způsobem zná nebo předpokládá výsledek porady dříve než ostatní a nemusí spoléhat na náhodu.

Typ D nerad nechává věci náhodě, protože má rád pocit kontroly a rizika nad situacemi se snaží minimalizovat.

Typ D je velmi soběstačný a věří ve své schopnosti a dovednosti.

V rámci typologie DISC představuje červená barva dominantní osobnost, která je orientovaná na výsledky, rozhodnost a sebejistotu. Zde jsou silné a slabé vlastnosti, které jsou typické pro červenou osobnost:

Silné vlastnosti:

 1. Cílevědomost: Červení lidé mají jasně definované cíle a dokážou se zaměřit na velkou energii a vůli.
 2. Vůdcovství: Dominantní červená osobnost se snadno stává vůdcem díky svému charismatu a schopnosti vést tým k dosažení stanovených cílů.
 3. Odvaha: Táto osobnost se nebojí riskovat a dokáže se postavit nelehkým výzvám s plnou parádou.
 4. Rychlé rozhodování: Mají rádi akci a dokážou se rychle rozhodnout, i když mají jen málo informací.
 5. Samostatnost: Má často silnou potřebu kontroly a samostatnosti, dokáže efektivně pracovat i bez pomoci ostatních.

Slabé vlastnosti:

 1. Netrpělivost: Tendence být netrpěliví a nestrpět zdržení v dosažení cílů.
 2. Impulzivita: Červená osobnost může být impulzivní a nerozvážná, když se rozhoduje bez dostatečných informací.
 3. Konfliktnost: Dominantní červená osobnost se může dostat do konfliktu s ostatními, když nedostane, co chce.
 4. Nedostatek empatie: Táto osobnost je silně orientovaná na své cíle, že snadno přehlédne pocity ostatních lidí.
 5. Kontrola: Červená osobnost může mít tendenci kontrolovat a ovládat ostatní, což může vést k napětí a konfliktům v týmu.

V každém případě je důležité, abyste si uvědomili, že vlastnosti spojené s červenou osobností jsou jen nástrojem, který vám pomůže k dosažení úspěchu nebo ke snížení napětí a konfliktu. Pokud se červená osobnost naučí své silné stránky uplatňovat a využívat efektivně a zároveň pracovat na svých slabých stránkách, může dosáhnout vysokých cílů, profesního růstu a mnoho dalšího.

Dominantní člověk ve vztahu

V partnerských vztazích mohou mít červen jedinci tendenci kontrolovat a ovládat druhou osobu. To může vést ke konfliktům a problémům v komunikaci. Červené osoby si často kladou vysoké nároky a očekávají od ostatních stejný přístup. Proto můžou mít někdy obtíže v přátelských i romantických vztazích.

Pokud se ale červený a jiný typ osobnosti spojí, mohou spolu vytvořit velmi silný tým. Červený může být motorem a hnací silou, druhá osoba může přinést stabilitu a klid. Důležité je však vzájemné respektování a komunikace.

Zde jsou některé rysy, které mohou být silnými a slabými stránkami červených osob:

Silné stránky:

 • Silné vedení a vůdcovství
 • Schopnost rychlého rozhodování a akce
 • Vysoká energie a motivace
 • Ochota převzít riziko a ujmout se zodpovědnosti
 • Schopnost inspirovat a motivovat ostatní
 • Samostatnost

Slabé stránky:

 • Tendence ovládat a dominovat vztah
 • Neposkytování dostatečné pozornosti a péče vztahu
 • Nedostatek empatie a pochopení pro potřeby druhé osoby
 • Tendence ignorovat názory a potřeby ostatních lidí
 • Potřeba kontroly a perfekcionismu, což může vést k neustálému napětí a stresu

Aby vztah s červeným byl úspěšný, je důležité mít vědomí o těchto rysech a pracovat na nich. Důležité je také umět si stanovit hranice a komunikovat své potřeby a přání s partnerem. Vztah s červenou osobou může být náročný, ale s těmito vědomostmi a komunikačními schopnostmi může být velmi plodný a uspokojivý pro obě strany.

Na obrázku jsou čtyři čtverce. Červený, modrý, zelený a žlutý. Pod čtverci je nadpis typologie osobnosti.