Sugesce

Sugesce

Sugesce je vliv jedné osoby na myšlení nebo chování druhé osoby. Může být pozitivní nebo negativní. Sugesce lze využít k motivaci k dosažení cílů, ale také k manipulaci a ovládání. Je důležité rozpoznat, kdy je možné použít, aby bylo možné jednat v souladu se svými vlastními hodnotami a cíli. Přečtěte si náš článek o tom, jak se bránit negativní sugesci a jak využívat pozitivní sugese pro svůj prospěch.