Vztahy a vzdálenost v neverbální komunikaci: Jak udržovat správnou intimní zónu

Scéna v parku u fontány. Uprostřed obrázku je fontána s vodou. Napravo od fontány sedí žena s černými dlouhými vlasy, její partner s blond vlasy stojí vedle ní. Muž s blond vlasy zvedá levou ruku, zdraví kamaráda na druhé straně fontány, asi 5 metrů daleko. Oba muži se navzájem baví. Muž na levé straně fontány nosí brýle a také zvedá levou ruku k pozdravu.
Představte si, že se potkají dva známí a zastaví se ve větší vzdálenosti. Jak vidíte, mají k sobě daleko, a určitě to není ta správná vzdálenost pro klidný a spojený rozhovor mezi kamarády.

Význam vzdálenosti a Proxemiky v komunikaci

Každý pohyb, každý krok a zejména vzdálenost mezi námi a lidmi kolem nás mají mnohem hlubší význam než se může na první pohled zdát.

Proč je důležité udržovat správnou vzdálenost, ‘zóny’, a jak vám tato znalost může pomoci ve vztazích a komunikaci ?

V roce 1966 antropolog Edward T. Hall definoval několik zón, které nás obklopují jako bubliny kolem nás.

Vzdálenost a vztahy

Vzdálenost mezi jednotlivými osobami, se kterými komunikujeme, slouží jako ukazatel našich vztahů. Neverbální komunikace nám často pomáhá více než slova. Náš jazyk a myšlenkové vzorce mají svou vlastní zónu a metaforiku. Například když říkáme, že máme k někomu daleko, nebo že je nám někdo blízký, popisujeme tím i náš vzájemný vztah.

Scéna na veřejné zastávce MHD ve městě. V pozadí jsou výškové budovy. Na zastávce MHD stojí muž, který kontroluje hodinky. Vedle něj stojí čekající žena. Další muž tmavé pleti čte noviny. Za nimi sedí žena s blond vlasy. Vedle zastávky se nachází malý obchod. Po silnici projíždí malé modré auto

Veřejná zóna je od 3,6 m do 7,6 m (i více)

Veřejná zóna je prostor, kde se většina z nás cítí nejvíce komfortně, pokud jde o vzdálenost mezi lidmi. Tato zóna se pohybuje od 3,6 metrů dál, což zahrnuje široké veřejné prostory, jako jsou koncerty, sportovní události nebo jiné společenské akce. Veřejná zóna nám tedy umožňuje pohybovat se v širokých prostorech, cítit se volně a užívat si kolektivní atmosféru.

V kanceláři se odehrává scéna. U stolu sedí žena, úřednice, která hovoří s párem před ní. Naproti sedí muž s blond vlasy, usměvavým výrazem a pozorně naslouchá úřednici. Dodržují společenskou vzdálenost. U muže sedí jeho partnerka s červenou sukni a černými vlasy. Oba pozorně naslouchají tomu, co říká úřednice.

Sociální zóna je od 1,2 m do 2 metrů.

Tato zóna se pohybuje mezi 1,2 až 2 metry (někdy dokonce až 3,6 m), je ideální pro udržování neformálních rozhovorů a úředních setkání.

V této chvíli jste v sociální zóně, která vám umožňuje dýchat, cítit se pohodlně a zároveň se věnovat tématu, které máte na stole.

Scéna v obchodě s potravinami. V pozadí jsou regály plné lahví a různých sladkých potravin. U regálu se potkali dva páry známých lidí. Muži si podávají ruce a usmívají se, zatímco ženy se vesele baví u nákupního vozíku.

Osobní zóna: 1-1,5 metru.

Když se dostaneme do vzdálenosti 1-1,5 metru, ocitáme se v prostoru, který nazýváme osobní zónou. Toto je oblast, kde se vztahy stávají blízkými, a kde můžeme pociťovat detaily jako mimika a gesta. Představte si situaci, kdy potkáte známého v obchodě. Už na tuto vzdálenost můžete jednoduše podat ruku a vřele se pozdravit, zatímco při konverzaci zachytíte jeho výrazy a emoce.

Slova můžou lhát, tělo ne: Pravda v neverbální komunikaci

Scéna v autobusu se 12 lidmi, někteří stojí a někteří sedí. Lidé dodržují intímni zóny ostatních. Někteří mají nepříjemný vztah k blízkému kontaktu, zatímco jiní jsou v pohodě.

Intimní zóna: 50 centimetrů.

Při vzdálenosti asi 50 centimetrů jsme v intimní zóně. V tomto případě více vnímáme hmat a čich. Svůj význam ztrácí zrak a sluch. Je to zóna všech, kdo mají blízko k sobě – rodiče a děti, manželé, milenci, ale bohužel také cestující v MHD. Pokud nám do této zóny vnikne někdo, koho tam nechceme, vyvolá to zmatek, strach a pocit ohrožení, případně úzkostně agresivní reakci.