Jak Timothy Leary mění náš pohled na typy myšlení

Portrétní fotografie Timothyho Learyho zachycuje jeho usměvavý obličej, obrácený směrem k divákům a mírně doprava. Na sobě má černou košili a šedé sako. Fotografie je v černobílém provedení, což dodává klasický a kontrastní vzhled.

Timothy Leary (1920–1996) byl psycholog, spisovatel a obhájce užívání psychedelických drog.

Je nejlépe známý pro svou obhajobu terapeutických a duchovních výhod LSD (diethylamid kyseliny lysergové) a dalších psychedelik. Learyho práce a vliv zasahují do různých oblastí a jeho osobnost lze zkoumat různými typologiemi. Zde je několik aspektů života a díla Timothyho Learyho, které přispívají k typologickému porozumění:

Psycholog a akademik:

 • Leary začal svou kariéru jako klinický psycholog a lektor na Harvardově univerzitě. Prováděl výzkum osobnosti a publikoval několik článků v oblasti psychologie, než se jeho zájem přesunul k psychoaktivním látkám.

Myšlenkové dimenze: Timothy Leary a nový pohled na typologii

Timothy Leary, vizionář a průkopník v oblasti psychedelických látek, nejenže rozpoutal revoluci ve společnosti 60. let, ale také přinesl novou perspektivu na typologii myšlení. Jeho myšlenky a motivace lze klíčově rozdělit do několika dimenzí, které nás inspirují k hlubšímu pohledu na různorodost lidského myšlení.

Při prozkoumávání Learyho myšlenek nás přivede k otázce: Jaká je naše vlastní typologie myšlení?

Timothy Leary nám poskytuje inspiraci k zamýšlení nad vlastním způsobem uvažování. Je to pozvání k hlubší reflexi nad tím, jakým způsobem se vyrovnáváme s výzvou, jak vnímáme svět a jakým způsobem formulujeme své myšlenky. Ale jak můžeme sami prozkoumat naši vlastní typologii myšlení?

 1. Objevení vlastních myšlenkových preferencí:

  • Jak identifikovat naše vlastní myšlenkové vzorce a preference. Jak reagujeme na nové myšlenky a situace? Jsme spíše analytický nebo kreativní typ?
 2. Rozvoj otevřenosti a flexibilita myšlení:

  • Jak můžeme otevřít naše myšlení novým perspektivám. Jaké jsou nástroje k rozvoji flexibility myšlení a schopnosti adaptace.
 3. Porozumění interakcím s okolím:

  • Z Learyho práce vyplývá, že způsob, jakým myslíme, jsou odrazem naše interakce s okolím. Typologie myšlení nám umožnuje porozumět těmto interakcím a zlepšit naše schopnosti komunikace.

Timothy Leary a evoluce myšlení: Jak se měníme podle jeho Typologie

Diagram zahrnuje čtverce, v němž se kříží dvě šipky ukazující směrem nahoru, dolů, doprava a doleva. Nad šipkou směřující nahoru je napsáno 'DOMINANTNÍ (vůdčí) typ'. Na konci vodorovné šipky směřující doprava je napsáno 'Přátelský (altuistický) typ' . Pod svislou šipkou je napsáno 'Submisivní (podřízený) typ'. Na pravém konci vodorovné šipky je napsáno 'Egocentrický (neprátelský) typ'. Mezi šipkami nahoře vlevo je napsáno 'Diktátorský: Já jsem bezva, vy nejste bezva'. Na pravé straně mezi svislou a vodorovnou čárou je napsáno 'Optimistický: JÁ JSEM BEZVA, VY JSTE BEZVA'. Mezi vodorovnou a svislou šipkou dole napravo je napsáno 'Sociabilní: JÁ NEJSEM BEZVA, VY JSTE BEZVA'. Mezi svislou a vodorovnou šipkou dole vlevo' Byrokratický: JÁ NEJSEM BEZVA, VY NEJSTĚ BEZVA'.

Pro lepší pochopení a využití této typologie použijeme následující příklad.

Volba restaurace:

Jako příklad si uvedeme typologii myšlení mezi Janem a Klárou na základě Learyho typologie myšlení. To nám pomůže lépe porozumět jejich interpersonálnímu tendenci. Tato znalost může být využita ve prospěch celé skupiny:

Rozpoznání typologie myšlení Jana a Kláry při výběru restaurace může být zajímavé. Představme si situaci:

Scénář: Výběr Restaurace – Pozorování:

 1. Jan (Dominantní typ):

  • Chování:
   • Jasně prezentuje svůj názor: Jan se aktivně zapojuje do rozhodovacího procesu, navrhuje konkrétní restauraci a doporučuje své preference.
   • Očekává, že bude vést: Má tendence přebírat iniciativu a očekává, že ostatní následují jeho návrhy.
  • Poznání:
   • Jan vykazuje vlastnosti dominantního typu, kdy se snaží ovlivňovat a řídit situaci. Jeho jasná iniciativa ukazuje na silný vliv dominance ve svém chování.
 2. Klára (Submisivní Typ):

  • Chování:
   • Vyhýbá se konfrontacím: Klára se snaží minimalizovat konflikty, nevyjadřuje jasný názor a zdá se, že je spíše přizpůsobivá.
   • Souhlasí s Janovým návrhem: Bez aktivního odporu nebo vyřčení jiného názoru souhlasí s Janovým návrhem na restauraci.
  • Poznání:
   • Klára vykazuje znaky submisivního typu, pro který je charakteristická snaha vyhnout se konfrontaci a následování rozhodnutí ostatních. Její ochota souhlasit s Janem ukazuje na přizpůsobivost.

Jak to my poznáme:

 • Rychle rozhodování a iniciativa Pokud vidíme někoho, že někdo jasný názor a snaží se ovlivňovat rozhodování, přesvědčovat ostatní ve svůj prospěch, mohlo by to signalizovat dominantní typ myšlení.
 • Omezené nebo neexistující vyjadřování vlastních názorů: Pokud někdo nemá tendenci přispívat svými názory a spíše následuje ostatní, může to naznačovat submisivní typ myšlení.

Pochopení těchto rysů může být užitečné při další interakci s osobami. Například, když vidíme, že Klára je spíše submisivní, můžeme jí věnovat více prostoru pro vyjádření svých názorů, postojů nebo pocitů a tím zajistit, aby se cítila příjemněji v rozhodovacím procesu. Stejně tak můžeme s Janem hledat způsoby, jak jej zapojit a zároveň respektovat jeho potřebu ovlivňovat rozhodování.

Kurz o Timothy Leary a jeho pohled na typologii myšlení

Udělejte první krok k osobnímu a profesnímu rozvoji. Získejte vědomosti, které vás povedou k úspěchu. Nechte Timothyho Learyho a jeho typologii myšlení být průvodcem na vaší cestě k objevování nových perspektiv, porozumění sama sobě a zlepšení vašeho každodenního života.