Lekce 3

Jak typologie DISC odhaluje vzory chování čtyř povah

Model lidského chování odráží pestrou mozaiku osobností, které tvoří kombinací čtyř základních povahových typů, známých také jako temperamenty. Tyto temperamenty spolu míchají  vlastnosti a jedinečné profily každého jedince. Abyste mohli plně porozumět tomu, proč někdo cítí, myslím a jedná tak, jak právě dělá, podívejte se na  grafické znázornění modelu lidského chování ve formě čtyř  sekcí, jakoby byly díly jednoho souvislého kruhu.

Obrázek: Kruh rozdělený na čtyři čtvrtiny. Čtvrtina vlevo nahoře (červená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "D" označující Dominance. Meta popisek: "Dominance - Ovládání." Čtvrtina vpravo nahoře (zelená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "I" označující Influence. Meta popisek: "Vliv - Vliv." Čtvrtina vpravo dole (žlutá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "S" označující Steadiness. Meta popisek: "Stálost - Stálost." Čtvrtina vlevo dole (modrá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "C" označující Conscientiousness. Meta popisek: "Svědomitost - Svědomitost." Nad kruhem: Meta popisek: "Otevřený model chování." Pod kruhem: Meta popisek: "Uzavřený model chování." Levá strana kruhu: Meta popisek: "Úkoly." Pravá strana kruhu: Meta popisek: "Lidé."

V těchto čtyřech sekcích se povahy prolínají a propojují, tvoří složité vzorce, které mohou být někdy obtížně postižitelné.

Každý člověk je unikátní kombinací těchto prvků, a proto nelze jedinečnou osobnost definovat pouze souborem charakteristických vlastností. Skutečná rozmanitost osobností vzniká z neomezených kombinací těchto temperamentů.

V názorném diagramu se čtyři základní typy chování promítají jako čtyři díly jednoho kruhu. Tyto díly, se navzájem prolínají a spojují do jedinečných vzorů.

Obrázek: Kruh rozdělený na čtyři čtvrtiny. Čtvrtina vlevo nahoře (červená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "D" označující Dominance. Meta popisek: "Dominance - Ovládání." Čtvrtina vpravo nahoře (zelená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "I" označující Influence. Meta popisek: "Vliv - Vliv." Čtvrtina vpravo dole (žlutá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "S" označující Steadiness. Meta popisek: "Stálost - Stálost." Čtvrtina vlevo dole (modrá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "C" označující Conscientiousness. Meta popisek: "Svědomitost - Svědomitost." Nad kruhem: Meta popisek: "Otevřený model chování." Pod kruhem: Meta popisek: "Uzavřený model chování." Levá strana kruhu: Meta popisek: "Úkoly." Pravá strana kruhu: Meta popisek: "Lidé."

Otevřený versus uzavřený” se stává klíčem k porozumění tomu, jak tyto povahové typy lze kategorizovat.

Rozdělením kruhového diagramu na dvě poloviny vznikají dvě základní kategorie lidské povahy. Horní polovina rychlé a otevřené lidi, kteří jsou a aktivní, plní optimismu.

Naopak spodní polovina zastupuje jedince, kteří jsou pomalejší a opatrnější, někdy označovaní za realisty.

 

Otevřený versus uzavřený” se stává klíčem k porozumění tomu, jak tyto povahové typy lze kategorizovat.

Rozdělením kruhového diagramu na dvě poloviny vznikají dvě základní kategorie lidské povahy. Horní polovina rychlé a otevřené lidi, kteří jsou a aktivní, plní optimismu.

Naopak spodní polovina zastupuje jedince, kteří jsou pomalejší a opatrnější, někdy označovaní za realisty.

Důležité je, že není žádná z těchto směrů lepší než druhá. Jsou prostě odlišné a obě přinášejí svůj vlastní přínos do barevné palety lidské individuality. Pouze kombinací těchto odlišných přístupů můžeme začít plně chápat bohatství lidského chování a osobnosti.