Asertywna komunikacja w praktyce: 10 ćwiczeń na poprawę Twoich umiejętności

Asertywność jest ważna w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i osobistego rozwoju. Oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, potrzeb i granic z szacunkiem zarówno dla siebie, jak i dla innych osób.

Ten termin wiąże się z stylem komunikacji, który pozwala na wyrażanie własnych opinii i pragnień bez naruszania praw innych osób.

Asertywność ma kluczowe znaczenie w obszarze budowania zdrowych relacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Jakie jest znaczenie słowa "asertywność" i jaka jest jego istota?

Asertywność jest środkiem pomiędzy agresywnością a biernością. Podczas gdy agresywność oznacza przekraczanie granic innych i brak szacunku, bierność oznacza tłumienie swoich potrzeb i niezdolność do wyrażania swoich uczuć. Asertywność stara się znaleźć równowagę między tymi skrajnościami.

Na animowaném obrazie w biurze stoi czterech ludzi. Trzy kobiety i jeden mężczyzna są przy biurku komputerowym. Kobieta w kostiumie wyraża swoje stanowisko i zdanie w asertywny sposób w kierunku mężczyzny. Pozostałe dwie kobiety stoją i słuchają.

Asertywność jest ważna w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i osobistego rozwoju. Oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, potrzeb i granic z szacunkiem zarówno dla siebie, jak i dla innych osób.

Ten termin wiąże się z stylem komunikacji, który pozwala na wyrażanie własnych opinii i pragnień bez naruszania praw innych osób.

Asertywność ma kluczowe znaczenie w obszarze budowania zdrowych relacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów.

10 praktycznych wskazówek dla skutecznego zachowania asertywnego

Večer v kanceláři jsou čtyři lidé. Tři muži a jedna žena. Mladý muž stojí a výrazně prezentuje svůj názor před tabulí, snaží se změnit názor nadřízeného, který sedí nejblíže k němu a pozorně naslouchá. Nadřízený má ruku na bradě a přemýšlí. U stolu vzadu sedí další muž, který se usmívá, protože se mu prezentace líbí. Žena sedí a pozorně poslouchá.

1. Być pewnym siebie: Wierz w siebie i miej przekonanie o słuszności swoich poglądów i potrzeb. Silne poczucie pewności siebie pomoże ci lepiej się wyrazić i asertywnie realizować swoje intencje.

Przykład: Jesteś na spotkaniu w pracy, a zarząd proponuje zmiany w twoim dziale, z którymi się nie zgadzasz. Bycie pewnym siebie oznacza wyrażenie swojego zdania w sposób zrozumiały i z szacunkiem dla innych.

Przedstaw im argumenty, dlaczego nie zgadzasz się z tą propozycją. Pokazujesz tym, że twój głos ma wartość i jesteś gotowy stanąć w obronie swoich przekonań. Istotnym elementem asertywności jest nie boję się wyrażać swojej opinii i bronić swoich interesów. Korzyści tego podejścia obejmują wzmocnienie twojej pozycji i możliwość wpływania na decyzje na korzyść siebie i twojego zespołu.

2. Ucz się aktywnego słuchania: Podczas spotkania rodzinngo krewny próbuje się s tobą podzielić swoimi troskami. Uczenie się aktywnego słuchania zachęci cię do skoncentrowanego słuchania i wyrażania empatii, abyś mógł/a zaoferować wsparcie i zrozumienie.

Jest to ważne, ponieważ aktywne słuchanie pokazuje, że jesteś gotowy/a poświęcić swój czas i energię innym ludziom. W ten sposób budujesz zaufanie i wzmacniasz swoje relacje.

3. Wyrażaj jasno swoje potrzeby: Siedzisz z rodziną przy kolacji i dyskutujecie o planach na wakacje. Chcesz jasno wyrazić swoje potrzeby dotyczące relaksu i odpoczynku.

Asertywní přístup: Z uśmiechem na twarzy zwracasz się do swojej rodziny i mówisz:

“Chciałbym porozmawiać z wami o naszych planach na wakacje. Mam poczucie, że potrzebuję trochę odpoczynku i spokoju. Byłoby dla mnie wspaniałe spędzić czas w miejscu, gdzie naprawdę mogę się zrelaksować i mieć przestrzeń do regeneracji. Co myślicie o tym, abyśmy na wakacjach mieli wydzielony czas tylko na relaks i nabranie nowych sił?”

W ten sposób jasno i asertywnie wyrażasz swoje potrzeby, jednocześnie proponując rozwiązanie, które szanuje potrzeby i uczucia innych członków rodziny. Kombinujesz słowa, gesty i ogólny ton głosu, aby dać do zrozumienia, że dbanie o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne jest dla ciebie ważne. W ten sposób identyfikujesz się z asertywnym zachowaniem, które umożliwia wyrażenie swoich potrzeb i szukanie wyważonych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron.

4. Korzystaj z komunikacji “ja”: Jesteś na spotkaniu z pracodawcą, który przedstawia ci żądanie zwiększenia zaangażowania w pracę. Wykorzystanie komunikacji opartej na “ja” polega na wyrażeniu swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań, nie obwiniając ani nie krytykując drugiej strony. Staramy się w ten sposób stworzyć przestrzeń do konstruktywnego dialogu i poszukiwania wspólnych rozwiązań. Istota asertywności polega na jasnym wyrażeniu swojego stanowiska, jednocześnie szanując i doceniając opinie i perspektywy drugiej osoby.

V animovaném obrázku je výrobní hala s posuvným pásem, po kterém se pohybují balíky. Za pásem stojí dvě ženy, z nichž jedna pracuje a druhá ji kontroluje. Před pásem stojí muž v červeném saku, který je jejich ředitelem. Má vážný výraz a hovoří s ženou, požaduje od ní lepší výsledky. Žena je překvapená a snaží se asertivně reagovat.

Przykład: Jana pracuje jako kierownik projektu i jest na spotkaniu ze swoim pracodawcą, który przedstawia jej żądanie zwiększenia jej zaangażowania zawodowego.

Pracodawca: “Jano, mam dla ciebie ważne żądanie. Potrzebujemy, abyś się bardziej zaangażowała w projekty i zwiększyła swoje zaangażowanie zawodowe.”

Jana: “Dziękuję, że przekazał Pan swoje żądanie. Chciałabym wyrazić moje uczucia i potrzeby. Obecnie czuję się wyczerpana z powodu wysokiego tempa pracy, które towarzyszyło mi ostatnio. Uważam, że ważne jest znalezienie równowagi między zaangażowaniem zawodowym a dbaniem o moje fizyczne i psychiczne zdrowie.”

Pracodawca: “Rozumiem, że jesteś zmęczona, ale w tej chwili potrzebujemy większego zaangażowania, aby projekty zostały zrealizowane na czas. Jest to kluczowe dla sukcesu naszej firmy.”

Jana: “Rozumiem, że ważne jest spełnienie celów firmy. Jednocześnie chciałabym zaproponować, abyśmy wspólnie przeanalizowali moje obecne obowiązki zawodowe i ocenili, czy istnieją obszary, w których moglibyśmy bardziej efektywnie podzielić zadania lub znaleźć alternatywne rozwiązania. Być może moglibyśmy znaleźć sposoby, jak mi pomóc w obecnym obciążeniu pracy i jednocześnie osiągnąć cele firmy.”

Výrobní hala s posuvným pásem, po kterém se pohybují balíky. Za pásem stojí dvě ženy, z nichž jedna pracuje a druhá komunikuje s mužem v červeném saku. Oba se zdají spokojení, protože dosáhli dohody. Muž ukazuje ženě rukou "like" jako ocenění za její asertivní přístup a komunikaci." Tento alternativní text popisuje hlavní prvky obrázku, včetně výrobní haly, posuvného pásu, žen pracujících a komunikujících s mužem v červeném saku a gesta "like". Popisuje také jejich pozitivní a spokojený vztah.

Pracodawca: “Brzmi to jak rozsądna propozycja. Umówmy się na spotkanie w przyszłym tygodniu, aby omówić twoje obecne obowiązki i znaleźć sposoby, jak pomóc ci pracować bardziej efektywnie.”

Jana: “Dziękuję za otwarcie tej dyskusji. Wierzę, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które doprowadzi do osiągnięcia naszych celów.”

Tento příklad ukazuje, jak Jana využívá “já” sdělení, aby vyjádřila své pocity, potřeby a očekávání bez obviňování nebo kritizování zaměstnavatele. Tím vytváří prostor pro konstruktivní dialog a hledání společných řešení.

Význam asertivity spočívá v tom, že Jana jasně vyjadřuje své stanovisko a zároveň respektuje a oceňuje názory a perspektivy zaměstnavatele. Tím se snaží dosáhnout vyváženého přístupu, který bude brát v úvahu potřeby obou stran.

Komunikacja asertywna