1. Kdo jsem a jak se stát tím, kým chci být

Kdo jsem? Hledání identity a sebepoznání

Chcete vědět, kdo doopravdy jste? Přemýšlíte někdy o tom, co vás skutečně definuje? Naše webové stránky jsou tu proto, abychom vás provedli světem sebepoznání a identity, ať už jste muž nebo žena.

Začněte tím, že se podíváte do své vlastní duše a objevíte, co vám dává smysl a radost. Budeme vám klást otázky, někdy i nepříjemné, a záleží pouze na vás, jak moc chcete zjistit a připustit si, kdo jste. 

Protože to, kým jste dnes, je odrazovým můstkem pro to, abyste se stali tím, kým chcete být.

Kdo jsem v očích světa a kdo jsem pro sebe?

Proč nás tak zajímá, jak nás vnímají ostatní? A co je důležitější – jak se sami vnímáme? V našem průvodci se pokusíme rozluštit tuto otázku a ukázat vám cestu k uvědomění si svého vlastního já v kontrastu s tím, jak vás vidí ostatní.

Tato otázka o odrazu naší identity v očích druhých a vlastním pohledu na sebe otevírá fascinující okno do lidské psychologie a mezilidských vztahů. Není to jen věc ega nebo snahy zapadnout do společnosti, ale spíše komplexního procesu, určujícího našeho chování, rozhodování a samotný vývoj naší osobnosti.

Kdo jsem vzhledem k minulosti, přítomnosti a budoucnosti?

Naše životní cesta je jako kaleidoskop, skládající se z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tyto trojice faktorů tvoří naši identitu a díl, kým jsme dnes a kam směřujeme. Při zkoumání této dynamiky se nám otevírají otázky o formování našeho já.

Komplex méněcennosti:

Minulost: Naše minulost nese stopy událostí, zkušeností a vztahů, které tvoří naši identitu.

Nicméně, pro některé lidi může minulost znamenat bojiště komplexu méněcennosti. Například traumatické události, neúspěchy nebo nepříznivé zkušenosti mohou vytvářet pocit, že nejsou dobré, nebo že nelze dosáhnout úspěchu.

Příklad: Osoba která prožila obtížné dětství s nízkou sebeúctou a nedostatkem pocitem lásky a jistoty, může může v dospělosti pociťovat komplex méněcennosti nebo může mít jinou formu komplexe. A to se tíka se to můžu i žen.

Přítomnost: Komplexnost méněcennosti se může projevovat iv současnosti prostřednictvím nejistoty, nízké sebeúcty a obav z neúspěchu. Člověk s tímto komplexem může mít tendenci bagatelizovat své úspěchy a přehlížet svou kvalitu.

Budoucnost: Prognóza budoucnosti může být zahalena stínem komplexu méněcennosti. Osoba s tímto komplexem může mít obavy z neúspěchu a nejistoty ohledně své schopnosti dosáhnout cílů.

Strana 2: Komplex méněcennosti

Strana 3: Rozvoj silných osobnostních stránek